Názov

7 dní

30 dní

60 dní

Komerčné podujatie slajder

35 EUR

100 EUR

150 EUR

Komerčné podujatie topovanie prvé miesta mimo usporiadania v daný deň, týždeň, mesiac

20 EUR

70 EUR

100 EUR

Reklama "A" horizontálna úvod

49 EUR

180 EUR

350 EUR

Reklama "B" vertikálna podujatie

35 EUR

100 EUR

150 EUR

Platená reklama na Facebooku

Dosah fanúšikovia a ich priatelia

15 EUR

50 EUR

100 EUR

 

Balíky služieb:

 

Názov

7 dní

30 dní

60 dní

Slajder + topovanie komerčného podujatia

50 EUR

150 EUR

200 EUR

Slajder + topovanie komerčného podujatia + facebook

60 EUR

180 EUR

280 EUR

Všetky reklamné prvky

150 EUR

400 EUR

700 EUR

 

Prenos naživo na fanpage podujatiabb a na stránke podujatiabb.sk nacenenie individuálne na

obchod@m-group.sk alebo 0902874000

Ukážka prenosu naživo https://www.facebook.com/podujatiabb.sk/videos/995212747258914/

* Opakovanie reklamy = zľava 20% na každé opakovanie

** Všetky ceny sú bez DPH

*** Spoločnosť je platcom DPH

Individuálne nacenenie reklamy je možné emailom: obchod@m-group.sk